BigData

Zamanla toplanan büyük miktarda verilerin ekonomik ve ölçeklenebilir bir biçimde ve ilişkisel veritabanı tekniklerinin yetmediği noktalarda kullanılabilir ve anlamlandırılabilir kılınması kavramıdır.

Verinin önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır. Günümüz veritabanları bu çapta büyüyen verileri tutmakta yeterli değildir. İlişkisel veritabanları gigabyte seviyesinde veri tutabilirken, büyük data ile petabyte seviyelerinde veriler saklayabiliriz. Bu büyüklükte veri RFID sensörlerinden, sosyal medyaya, hastanelere kadar birçok alanda üretilmektedir. DNA dizilişlerinin analizi, hava durumu sensörlerinden gelen veriler başta olmak üzere verileme işlemlerinin yapıldığı birçok alanda büyük veri bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha iyi, daha hızlı ve daha bilinçli kararlara yol açmadıkça bilgiye erişim anlamsızdır. Firma olarak kurumsal firmaların büyük veri yönetim ve analiz problemlerini çözmek için uyguladığımız yöntemler özetle şunlardır:

• Kullanılan sistemin değerlendirilmesi

• Big Data ile kazanacağı avantajlar ve çözüme giden bu adımların detaylandırılması

• Yol haritasının çıkarılması

• Doğru Big Data çözümünü saptama

• Ve bu çözümü uygulama

Firmanıza ait çözümler üretebilmemiz için lütfen bizimle irtibata geçin.