Hakkımızda

Erbul Bilgi Teknolojileri, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak ve zenginleştirecek, verimlilik ve üretkenliklerini arttıracak ürün ve çözümlerin sağlanması amacıyla 2005 yılında, Ankara’da kuruldu.

Kamu ve özel sektöre Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), İş Süreçleri Yönetimi (BPM), İş Zekâsı Araçları (BI) ve Yönetim Bilgi Sistemi gibi yazılım ürünleri geliştiriyor. Müşteri gereksinimlerine odaklı özel yazılım geliştirme hizmeti ile kendi üretimi olan genel ve özel amaçlı donanım ürünlerinin pazarlama, satış ve satış sonrası eğitim, destek ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştiriyor.

M2M, telemetri, RFID ve big data alanında yürütmekte olduğu Ar-Ge çalışmaları ile mobil, desktop ve web tabanlı uygulama geliştirme alanındaki uzmanlığını kısa sürede hayata geçirdiği ulusal projelerle kanıtladı.


• Yazılım ve donanım geliştirme ve sistem entegrasyonu konusunda üstün ve yenilikçi yaklaşımlarla, müşterilerinin ihtiyacını karşılayan, kaliteli ve güvenilir çözümler sunmak.

• Prensipli ve kaliteli hizmet anlayışı ile kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına özel yazılımlar ve teknolojiler geliştirmek.

• Teknolojik altyapımızı sürekli olarak geliştirerek ürünlerimizi, çözümlerimizi, bilgi birikimimizi ve hizmetlerimizi pazara en rekabetçi biçimde sunmaktır.

"Toplam Kalite Yönetimini" yönetim felsefesi olarak benimsemiştir. Sektöründe uzman, deneyimli kadrosuyla Danışmanlık, Yazılım Geliştirme, Sistem Entegrasyon ve donanım işlevlerini bütün olarak sunan bir teknoloji firması olarak vizyonumuz; Türkiye ve Dünya pazarında bilişim sektörü denilince akla gelen ilk firmalar arasında yer almak ve dünyadaki tüm teknolojik yenilikleri izleyip, bunları Türkiye'deki müşteri portföyüne üstün bir hizmet anlayışıyla yansıtmaktır.

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, yazılım ve donanım konularında mevzuata uygun çalışarak, en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak, aldığımız işleri zamanında bitirmek, çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için gerekli eğitim desteğini vermek, tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, yazılım sektöründe rakiplerimizden önde olmak şirketimizin kalite politikasıdır.

• Sunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almayı,

• İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili şahısların bilinçlenmesini sağlamayı,

• İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi,

• Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmayı,

• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulamayı taahhüt ederiz.

Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, bilgisayar sistemlerinin planlanması, yazılım ve donanım konusunda hizmet veren kuruluşumuz;

• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,

• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

• Geri dönüşüm teknolojisini uygulamak,

• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

• Sürekli gelişmeyi sağlamak,

• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.